Tarieven*

Het huidige aanbod van tarieven per dienst is nog beperkt maar zal worden aangevuld. Momenteel maak ik een offerte per dienst, op aanvraag.

Tarieven per dienst

Creatie Podcastkanaal

100 €

De bestanden (audio en afbeeldingen) worden door jou aangeleverd.

Je ontvangt achteraf een e-book om verder aan de slag te gaan.

Creatie e-book of presentatie

  • Tot en met 10 pagina’s à 16€/pg
  • Meer dan 10 pagina’s à 15€/pg
 
De tekst en afbeeldingen worden door jou aangeleverd.

Tarieven per produkt

ebook "creëer je eigenpodcastkanaal"

24€

*Ter info: alle bedragen zijn exclusief BTW. Ik reken geen BTW aan omdat ik nog als zelfstandige in bijberoep werk, en hierdoor niet BTW-plichtig ben.

Tarieven per produkt